UPDATE 2 APRIL 2020

Nog zeker tot en met dinsdag 28 april aanstaande blijft de horeca gesloten voor eters ter plaatse. Ook alle andere maatregelen die eerder zijn afgekondigd, blijven van kracht. In zijn laatste persconferentie zinspeelde minister-president Mark Rutte erop dat niet uitgesloten is dat de huidige regelgeving ook na 28 april nog van kracht blijft.

Rond 21 april wordt hierover meer bekend.

Deze ProFri Praktijk Tips vervangen de tips van dinsdag 24 maart. De maatregelen die dinsdag 31 maart door het kabinet zijn afgekondigd, zijn erin opgenomen.

Heb jij zelf waardevolle tips waarbij jouw collega’s in den lande baat kunnen hebben? Mail ze naar info@profri.nl

 

Tip 1: DEUR DICHT OF NIET?

Het is begrijpelijk dat veel bedrijven tot het uiterste blijven proberen om omzet te draaien; dat kan feitelijk alleen nog met maaltijdbezorging en afhaalbestellingen.

Elke ondernemer dient zichzelf af te vragen of het in zijn zaak mogelijk is en blijft om de werkzaamheden doorgang te laten vinden binnen de voorwaarden van het RIVM. Blijft het mogelijk met minimaal contact en anderhalve meter afstand tot elkaar en jouw klanten? Zo niet, dan moet je je als ondernemer afvragen of je open blijven écht verantwoord vindt.

Immers: je bent en blijft als ondernemer verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek voor je medewerkers (en jezelf natuurlijk). Bovendien kán je verdiencapaciteit in de toekomst worden aangetast als jij of jouw medewerkers onverhoopt ziek worden.

Kijk jezelf dus goed aan in de spiegel bij elke beslissing die je neemt en vraag je af: is wat ik nu doe de extra risico’s echt waard?

Tip 2: CHECK MEDEWERKERS

Check medewerkers voordat ze aan hun dienst beginnen. Hoesten ze niet, hebben ze geen verhoging, zijn ze niet ziek?

Stel gerichte vragen over hun sociale contacten buiten het werk om (vraag ook nadrukkelijk of ze die willen beperken tot hun huiselijke kring). Bij twijfel: laat de medewerker niet beginnen aan zijn/haar dienst, maar stuur haar/hem naar huis.

Immers: elk risico moet je zoveel mogelijk uitsluiten.

Tip 3: VASTE FUNCTIES EN WERKPLEKKEN

In veel frituurspeciaalzaken kun je maar op één manier achter de toonbank komen. Het is raadzaam ervoor te zorgen dat je van twee kanten de bakwand kunt bereiken.

Zo voorkomen je dat medewerkers elkaar in de kleine ruimte voortdurend moeten passeren. Zorg dat elke medewerker tijdens zijn dienst zoveel mogelijk een vaste eigen werkplek heeft, zowel aan de bakwand als aan de toonbank.

Reinig nadat een dienst erop zit de knoppen, handvaten (frietmandjes), gereedschappen en bijvoorbeeld de kassa voordat een andere medewerker de dienst overneemt.

Zorg ook bij bezorging voor minimaal contact. Dit betekent: laat de bestelling door een minimaal aantal handen gaan en houd afstand tot de klant aan wie de bezorgbestelling overhandigd wordt. Belangrijk is nog even dit: onderzoeken hebben aangetoond dat het virus op gladde oppervlakken (plastic tasjes, bakjes van polystyreen) nog lang kan overleven. Op karton en papier houdt het virus een stuk minder lang stand.

Zorg dus dat je verpakkingen en omverpakkingen zo minimaal mogelijk aanraakt: niet op allerlei verschillende plekken, maar zoveel mogelijk op één plek. Niet met de volle hand, maar tussen twee vingers.

Tip 4: KUCHSCHOTTEN EN MONDKAPJES

Neem maatregelen om het risico in te dammen van besmetting door/van medewerkers en door/van klanten.

 • Plaats kuchschotten van plexiglas bij de kassa.
 • Plaats indien dit mogelijk is kuchschotten tussen de werkstations aan de bakwand.
 • Overweeg of je medewerkers mondkapjes laat dragen; ze zijn vooral bedoeld om anderen niet te besmetten.
 • Zie erop toe dat medewerkers regelmatig hun handen wassen; gedurende minimaal 20 seconden.
 • Laat de verpakkingen en gereedschappen niet door meerdere handen gaan.
 • Vertel al je medewerkers dat ze zich terug moeten trekken (bijvoorbeeld achter de zaak) als ze voelen aankomen dat ze moeten niesen.
 • Zorg voor voldoende zeep en ontsmettingsmiddelen. Draag iedereen op na elk toiletbezoek ontsmettende doekjes te gebruiken voor onder meer de deurklinken.
 • Het spreekt vanzelf dat de toiletten niet voor bezoekers toegankelijk zijn. Denk goed na of je klanten met extreem hoge nood (mensen met bijvoorbeeld darm- of blaasproblemen) de toegang weigert of toestaat; bedenk van tevoren in elk geval hoe je hier mee omgaat, zodat je altijd een antwoord hebt.
 • Handschoentjes voor een optimale hygiëne? Dat kan, maar ze hebben alleen zin als ze regelmatig gewisseld worden.
 • Wijs medewerkers erop als ze vaak aan hun neus, mond, ogen, haar of gezicht zitten. Dit is, indien de handen besmet zijn, de manier waarop corona kán worden overgebracht. Tip: als je iets in de handen hebt, verdwijnt de impuls om aan je gezicht te zitten.
 • Nu meer dan ooit: het belang van gezonde medewerkers gaat vóór het belang van de klant. Steun dus jouw personeel maximaal als er bijvoorbeeld conflicten ontstaan over het afstand houden tot elkaar.

Tip 5: GEDOSEERDE TOELATING

Schroom niet om klanten er actief toe aan te zetten voldoende afstand tot elkaar in acht te nemen.

Spreek mensen aan die samen naar jouw bedrijf komen: dit is nadrukkelijk niet in lijn met de laatste regels van de overheid. Mensen dienen zoveel mogelijk alléén hun bestellingen af te halen en niet voor de gezelligheid hun hele gezin of vriendengroep mee te nemen.

Is er nog altijd sprake van een afhaalpiek?

Laat dan klanten gedoseerd toe, zodat je voorkomt dat ze binnen te dicht bij elkaar staan. Als je een terras hebt, gebruik dit dan als wachtruimte buiten. Zorg dat het terrasmeubilair ver genoeg uit elkaar staat, zodat wachtende klanten anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Er zijn voorbeelden van cafetaria’s die een bestelrouting met een aparte in- en uitgang hebben, afgezet met veiligheidslinten. Buiten wachten de klanten tot hun naam wordt omgeroepen. Dan mogen ze weer naar binnen om via dezelfde routing de bestelling af te halen. Veel bedrijven plakten tape op de winkelvloer om klantenvakken te creëren of wachtlijnen aan te geven bij de toonbank.

Tip 6: FINANCIËLE SCENARIO’S

Raadzaam is het als ondernemer financiële scenario’s te maken voor jouw zaak voor de komende weken en maanden. Zo zie je in één oogopslag voor welke problemen je kúnt komen te staan en wanneer dit gebeurt.

Bekijk ook goed welke bestellingen je voor de komende weken hebt gedaan en welke verplichtingen je bent aangegaan en bekijk of die nog van toepassing zijn.

Afhankelijk van de uitkomst van jouw financiële scenario’s, is het wellicht raadzaam proactief contact op te nemen met jouw adviseur, bank, financier of de Belastingdienst om regelingen te treffen.

Verder: als je in een gehuurd pand zit, ga dan het gesprek aan met jouw huurbaas. Probeer elkaar tegemoet te komen. Heineken introduceerde een huurverlaging van een halve maand voor ondernemers die gevestigd zijn in panden van de brouwer.

Tip 7: RUIMTE OP REKENINGCOURANT

Banken (en enkele andere kredietverstrekkers) zijn soepeler met het verstrekken van extra kredietruimte. Als jouw bedrijf de potentie heeft om na de crisis voldoende verdiencapaciteit te genereren, is de volgende overbrugging misschien te overwegen. Vraag extra kredietruimte aan op jouw rekeningcourant. Dat geeft het veilige gevoel dat je over financiële ruimte beschikt. Heb je de extra ruimte niet nodig, dan draai je de verruiming van het krediet na de coronacrisis weer terug.

Tip 8: ZIJN ER ANDERE ALTERNATIEVEN?

Je hebt er natuurlijk al lang over nagedacht: welke alternatieven zijn er verder nog om de verkoop voort te zetten? Of kan ik nu dingen in gang zetten die mij een voorsprong geven als de coronavirus voorbij is? We doen enkele suggesties en noemen enkele voorbeelden.

 • Neem de infrastructuur in eigen hand. Zorg dat jouw klanten voortaan rechtstreeks bij jouw bestellen, ook online. Dit doe je door een eigen infrastructuur van internet en apps te scheppen en met flyers en promotie bestelloyaliteit te kweken in jouw verzorgingsgebied.
 • Introduceer een crisisassortiment van kernproducten en hardlopers die een goed rendement hebben en waarvan de bereiding niet te bewerkelijk is. Zo kun je snel en doelmatig werken met een minimum aan handelingen en arbeidsuren.
 • Is autoservice mogelijk bij jouw bedrijf? Restaurantketen Loetje introduceerde bij enkele vestigingen een eigen Biefstuk Drive.
 • Is verkoop vanuit een frietkraam of foodtruck iets voor jou? Zeker als je over veel eigen grond beschikt, kan dit een oplossing bieden. Je hebt minder medewerkers nodig; wel lopen natuurlijk de vaste lasten van jouw vaste bedrijfspand gewoon door.

Tip 9: BRAINSTORMEN EN LUISTEREN

Blijf creatief denken, blijf brainstormen. Luister goed naar eventuele suggesties van jouw medewerkers. Vaak zie je dat in crises als deze er veel vindingrijkheid naar boven komt. Er komen ideeën en initiatieven tot ontwikkeling, waarmee je direct of in de toekomst jouw voordeel kunt doen.

Blijf dus tijd inruimen om met elkaar van gedachten te wisselen. Houd bij dit overleg in kleine kring maximaal afstand tot elkaar of beter: plan een regulier overleg via één van de vele beschikbare vergaderapps, zoals Zoom, Microsoft Teams, Duo en andere.

Dan nog even dit: door jouw eigen stress en spanning als ondernemer, vergeet je misschien dat jouw (jeugdige) medewerkers ook stress en spanning kunnen ervaren. Jongeren doen vaak stoer, maar dat is niet zelden maar schijn.

Vraag of ze het spannend vinden en of ze goed slapen. Voor hen geldt hetzelfde als voor bijvoorbeeld vakkenvullers in supermarkten; ze lopen gewoon extra risico. Het lucht op als medewerkers merken dat je dit beseft en waardeert.

Tip 10: BURGEMEESTER BESLIST

Hoewel er sprake is van landelijke beleid, krijgen de burgemeesters en zogenaamde veiligheidsregio’s meer te zeggen over lokale maatregelen.

Zowel gemeentelijke handhavers, bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) als burgemeesters kunnen aanvullende maatregelen opleggen als zij vinden dat de regels (zoals afstand, verbod samenscholingen) niet voldoende in acht worden genomen.

In het uiterste geval kan een sommering volgen om het bedrijf te sluiten of kunnen hoge boetes van ettelijke duizenden euro’s worden opgelegd.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming totaal verboden is. Verder kunnen burgemeesters via noodverordeningen andere maatregelen nemen die zij noodzakelijk achten.

Tot op heden zijn nog weinig tot geen voorbeelden bekend van burgemeesters en/of veiligheidsregio’s die jegens frituurbedrijven eigen aanvullende maatregelen hebben genomen.

Ook zij dit nog gezegd: oorspronkelijk waren samenkomsten boven de 100 personen verboden. Nu zijn alle samenkomsten verboden.

Tip 11: STEUN, KREDIETEN, RECHTEN

Er zijn verschillende steunmaatregelen afgekondigd. Als je er een beroep op wilt doen, bekijk dan goed wat de voorwaarden zijn. Dat is belangrijk, want anders krijg je achteraf misschien ooit de rekening gepresenteerd.

Voorbeeld: Vraag je arbeidstijdverkorting aan voor je medewerkers, dan kun je ze niet alsnog ontslaan. Doe je dit toch, dan moet je later de geschonken loonsom (maximaal 90 procent) mét een boete terugbetalen. Dit geldt niet alleen voor vaste medewerkers, maar ook voor de flexwerkers.

Meer informatie over de steunmaatregelen én rechten van medewerkers die je moet kennen, vind je hier: https://corona.profri.nl/faq/

 

Veel wijsheid, sterkte en gezondheid!