FAQ

Home/FAQ
FAQ2020-08-05T13:15:15+01:00
Betalingsuitstel2020-08-05T13:02:56+01:00

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking.

Wat houdt de regeling in?

Bij de Belastingdienst kun je via een online formulier bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Na deze uitstelperiode krijg je een betalingsregeling aangeboden. Deze versoepeling geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Je kunt betalingsuitstel vragen voor aanslagen:

 • Inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (btw)
 • Kansspelbelasting
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Diverse milieubelastingen, waaronder energiebelasting en opslag duurzame energie
 • Belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
 • Voor de energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en bpm gelden aanvullende bepalingen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt uitstel aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Doe dus op tijd aangifte. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op moment van aanvraag, maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen. Het uitstel geldt niet voor sociale premies.

Hoe doe ik een aanvraag?

Uitstel aanvragen is binnen de versoepelde regeling eenvoudiger. Nadat je een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen vraag je via 1 online formulier in een keer uitstel aan voor het betalen van aanslagen voor de inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) Voor de overige belastingen geef je per belasting apart aan dat je uitstel van betaling wilt.

Voor de aanvraag heb je je DigiD nodig. Is je onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD. Dit wordt verder niet gebruikt. In het formulier geef je de gegevens van het bedrijf op.

Heb je een vof of maatschap? Je aanvraag voor de onderneming geldt niet voor de aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet voor de vennoten of maten. Dien voor iedere vennoot of maat een apart verzoek in.

Langer uitstel nodig?

Langer uitstel van belasting aanvragen door ondernemers kan op 2 manieren.

 1. Heb je een belastingschuld lager dan 20.000 euro? Dan toon je dit aan met je omzetcijfers, waarmee je laat zien dat bestellingen en/of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
 2. Heb je een belasting hoger dan 20.000 euro? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogeheten derde-deskundige, zoals een accountant, belastingadviseur, externe financier of brancheorganisatie. Deze deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen mogen geen bonussen of dividenden uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Periode tot 1 oktober en brief fiscale positie

Hoewel het bijzonder uitstel van betaling nog doorloopt tot 1 oktober, hervat de Belastingdienst vanaf juli een aantal taken. De Belastingdienst

geeft met een brief duidelijkheid aan ondernemers over hun fiscale positie zodat belastingschulden niet onnodig oplopen. De Belastingdienst houdt hierbij rekening met de effecten van de coronacrisis bij 3 situaties; bijzonder uitstel zonder verlenging, bijzonder uitstel met verlenging of direct belasting periodiek betalen.

Bekijk de voorbeeldbrief:
Brief aankondiging einde bijzonder uitstel eerste 3 maanden (pdf)

Heb je in juli al een brief ontvangen over het bijzonder uitstel van betaling, dan ontvang je een nieuwe brief waarin de Belastingdienst meer duidelijkheid geeft.
Herhaalbrief aankondiging einde bijzonder uitstel eerste 3 maanden (pdf)

Na de zomer ontvang je van de Belastingdienst een brief met een betalingsvoorstel voor de openstaande belastingschuld.

Routekaart

Ondernemers die geen lopend uitstel van betaling hebben, kunnen in juli weer betalingsherinneringen en aanmaningen krijgen. Aankondigingen voor dwangbevelen worden weer verstuurd vanaf augustus, over schulden van vóór de coronacrisis. In september worden weer dwangbevelen verstuurd en dwanginvorderingen over eerdere jaren hervat. Schulden die in coronatijd zijn opgebouwd komen later aan de orde. De Belastingdienst bouwt het bijzonder uitstel van betaling vanaf oktober af. De ‘Routekaart hervatten uitvoering Ondernemers’ is hier te vinden.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn gaat in de periode vanaf 23 maart 2020 tot 1 oktober 2020 tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief geldt per 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli.

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)2020-03-19T15:01:17+01:00

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)2020-03-19T14:58:23+01:00

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Hebben jouw medewerkers het recht om verlof/vakantiedagen die ze al op vastgelegd hebben alsnog in te trekken?2020-03-25T10:46:17+01:00

Ja, een medewerker heeft dat recht. Alleen als jij als werkgever een zwaarwegend belang hebt, mag je het verzoek weigeren. Dat kan bijvoorbeeld zijn: jij hebt al iemand anders aangenomen die het werk tijdens de geplande vakantie over gaat nemen. Een zwaarwegend belang kan ook zijn: het hele vakantieschema raakt hierdoor in de war met verregaande gevolgen voor de rest van het jaar.

Doe je als werkgever een beroep op dit soort argumenten, dan moet je die schriftelijk aantoonbaar maken voor jouw medewerker. Doe je dit niet, dan kan de medewerker gewoon gaan werken en behoud die het recht om zijn/haar vakantiedagen later alsnog in overleg op te nemen.

Als jij geen werk voor jouw medewerkers hebt (of geen werk genoeg) kun je dankzij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), waarbij 90 procent van de loonsom wordt vergoed, wel overwegen om jouw personeel bijscholing aan te bieden. Dat kan een win/win situatie voor ná de coronacrisis opleveren.

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)2020-03-19T14:57:27+01:00

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Kun jij medewerkers verplichten andere werkzaamheden te verrichten dan in het contract staat vermeld?2020-03-25T10:46:56+01:00

Binnen bepaalde grenzen van redelijkheid, kun je jouw medewerkers inderdaad vragen om ander werk te verrichten dan in hun functieomschrijving staat. Wat redelijkerwijs gevraagd kan worden of wat niet, kan per medewerker verschillen. Je kunt een medewerker bijvoorbeeld niet laten werken met stoffen waarvoor hij/zij allergisch is of zwaar werk laten doen dat hij/zij fysiek niet aankan.

Ten allen tijde moet jij als werkgever, óók bij een alternatieve functie, jouw medewerkers een veilige en gezonde werkplek bieden. Net als voor reguliere functies geldt daarnaast: jij moet jouw medewerkers instrueren en zeker ook wijzen op de risico’s die een alternatieve functie met zich meebrengt.

Wat een veilige en gezonde werkplek betreft: ook in de huidige situatie moeten jouw medewerkers in een veilige en gezonde omgeving hun werk kunnen doen.

Dit betekent: altijd anderhalve meter afstand tot collega’s en klanten. Als werkgever dien je hierop toe te zien. Doe je dit niet, dan is niet uitgesloten dat medewerkers die ziek worden door jouw nalatigheid achteraf claims zullen indienen.

KVK Corona Regelingencheck2020-08-05T13:09:51+01:00

Wil je weten welke regelingen specifiek voor jouw situatie van toepassing zijn? Doe de KVK Corona Regelingencheck.

Mag jij medewerkers verplichten verlof/vakantie-uren op te nemen nu er minder werk is als gevolg van de coronacrisis?2020-03-25T10:45:49+01:00

Nee, dat mag je als werkgever niet. Een medewerker kun je nooit verplichten om zijn reguliere vakantiedagen, 25 dagen voor fulltimers, op te nemen.

Wel kun je als werkgever een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Zodra deze regeling klaar is, kan je als werkgever een aanvraag doen bij het UWV. Heb hij voor jouw medewerkers al in een eerder stadium werktijdverkorting aangevraagd, dan wordt dit gewoon overgezet.

Zolang jij geld ontvangt via deze regeling, kun je jouw werknemers niet ontslaan en moet je hun vollédige loon doorbetalen. Dit geldt ook als jij mensen aan het werk hebt op een flexibel contract of via een uitzendbureau.

Wat natuurlijk wel mag: met jouw medewerker in gesprek gaan op voet van gelijkwaardigheid. Wellicht zijn er voor hem/haar mogelijkheden voor bijscholing of tijdelijk ander werk binnen of buiten jouw bedrijf nu er niet veel te doen is?

NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid2020-03-31T14:39:03+01:00

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee sinds 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom.

Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

https://www.nieuwsszw.nl/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open/

Overige belastingmaatregelen2020-08-05T13:09:13+01:00

Btw-regelingen

 • De Belastingdienst noemt het ongewenst dat uitlenen van personeel in de zorg leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom is het uitlenen van zorgpersoneel tot 1 oktober vrijgesteld van btw.
 • Als je gratis medische hulpgoederen of -apparatuur beschikbaar stelt aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen is de schenking tot 1 oktober 2020 vrijgesteld van btw.
 • Op online sportlessen was tot 1 juli het lage btw-tarief van 9% van toepassing omdat sportscholen en dergelijke verplicht gesloten waren.
 • Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 oktober is het btw-tarief op mondkapjes 0%. Dit geldt voor alle typen mondkapjes en voor alle verkopen, dus ook voor de commerciële verkoop. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%.

Aan al deze maatregelen zijn voorwaarden verbonden.

De Nederlandse btw-tarieven worden niet tijdelijk verlaagd, anders dan in een aantal Europese landen.

Uitstel voor grootverbruikers energie

Voor de energiebelasting is een aparte regeling bedacht: energieleveranciers brengen voor de maanden april tot en met september geen energiebelasting, opslag duurzame energie of btw hierover in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur krijgen over het werkelijke verbruik. Doel is te zorgen dat het uitstel voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. Uiterlijk in december 2020 worden deze bedragen alsnog in rekening gebracht.

Regeling arbeidstijdverkorting: “Boete bij ontslag”2020-03-31T16:40:36+01:00

Ondernemers die gebruik maken van de NOW-regeling voor arbeidstijdverkorting, mogen de (flex)medewerkers waarvoor zij steun ontvangen (90% van de loonsoms) niet alsnog ontslaan. Dat heeft minister Wouter Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid vandaag desgevraagd laten weten. Ontslaan ondernemers deze medewerkers toch, dan moeten ze de loonsomvergoeding én een boete later terugbetalen.

Koolmees legde uit dat de NOW is bedoeld om massaontslagen tijdens de coronacrisis te voorkomen; bedoeling is dus nadrukkelijk dat bedrijven hun medewerkers in dienst houden.

Vandaag is meer duidelijkheid verschaft over de steunmaatregelen.

Regelingen voor jou privé2020-08-05T13:08:13+01:00

Hypotheek

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. Je loopt dan het risico dat de aftrek van rente in gevaar komt. Er is nu goedkeuring om een betaalpauze in te lassen. Meld je voor 1 oktober bij je hypotheekverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk op 1 oktober 2020 ingaan en mag maximaal 6 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de hypotheekgever. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap2020-08-05T13:07:07+01:00

Urencriterium versoepeld

Kom je door de coronacrisis tussen begin maart en eind september niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek.

De maatregel wordt ook toepasbaar voor seizoensafhankelijke branches als de horeca en festivalbranche. Ondernemers in die branche mogen uitgaan van het aantal gewerkte uren in de piekperiodes van andere jaren.

Ook het urencriterium bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van 16 uur per week of 800 uur per jaar is versoepeld. De Belastingdienst gaat er vanuit dat ondernemers in deze categorie 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

Regelingen voor ondernemers met personeel2020-08-05T13:05:43+01:00

Loonheffingsregelingen

 • Thuiswerken door de coronacrisis heeft geen invloed op vaste kostenvergoedingen voor werknemers. Werkgevers mogen voor reiskostenvergoeding of lunchvergoeding blijven uitgaan van de situatie waarop de vergoeding gebaseerd was.
 • Als je niet kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je de identiteit van je werknemer niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs.
 • Zodra je hier wel toe in staat bent, zul je je verplichtingen alsnog moeten nakomen.
 • Als je grensarbeiders uit Duitsland in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken kun je de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2020 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Deze verruiming van de vrije ruimte kun je gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, etc. Ook kun je dit deel inzetten om werknemers klaar te stomen voor de 1,5 metersamenleving. Normaal gesproken is de vrije ruimte 1,7% van je fiscale loon. Boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Er moet dan wel voor de loonheffing of de btw uitstel van betaling zijn aangevraagd.
Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd

Je krijgt langer de tijd om je vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode tot 1 juli. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar van kracht werd, moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet.

Hoe zat dat ook alweer? Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie. Het contract moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Ook mag het vaste contract geen oproepcontract zijn. Als een contract niet aan die voorwaarden voldoet, geldt de hogere WW-premie.

De Belastingdienst doet nog een tijdelijke aanpassing om supermarkten en andere bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet je met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat je personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Die regel geldt voor heel 2020 niet.

Regelingen voor ondernemingen in een bv2020-08-05T13:06:24+01:00

Verlaging gebruikelijk loon

Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je zonder toestemming vooraf het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Deze verlaging zorgt voor minder belastingdruk omdat het loonheffingsdeel van dat gebruikelijk loon mee daalt. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Zo mag de verlaging maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van je bedrijf. De rekening-courantschuld of het dividend mogen ook niet toenemen door het lagere loon.

Coronareserve voor vennootschapsbelasting

Het verlies over dit jaar mag je in je aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar (carry back). Dat kan nu sneller dan normaal, wat ertoe kan leiden dat je over 2019 een belastingverlaging of zelfs om een teruggaaf krijgt. Normaal gesproken mag er pas verrekend worden nadat je aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet je in de regel al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Dat zou voor veel ondernemers in nood te lang duren.

Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) ontmoedigd. De beoogde ingangsdatum van de wet wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Als dga heb je zo tot eind 2023 om je voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)2020-03-19T15:00:20+01:00

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren2020-03-31T14:38:17+01:00

Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van

€ 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Enkele voorwaarden:

 • Je verwacht dat jouw onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4000 zal lijden.
 • Jij hebt minstens € 4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020.
 • Jouw onderneming heeft géén fysieke vestiging op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg- en restaurant-eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.

NB: hoewel TOGS zeker ook geldt voor cafetaria’s en ijssalons, is onduidelijk of de woonadres-uitzondering ook op frituurspeciaalzaken van toepassing is.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

TOZO: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers2020-03-31T14:38:36+01:00

In principe bedoeld voor zelfstandigen zonder personeel (zzp); de uitvoering ligt bij jouw eigen gemeente.

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente jouw voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van jouw huishouden en jouw inkomen. Jij hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het percentage van 8% liggen dat normaal bij Bijstand voor Zelfstandigen wordt gehanteerd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo?utm_source=twitter&utm_medium=tw&utm_content=szwcoronavirus

Verlagen van voorlopige aanslagen2020-08-05T13:04:04+01:00

Verwacht je door de coronauitbraak een lagere winst? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt kun je die verlagen. Je betaalt zo direct minder belasting.

Tussenstand

Het ministerie van Financiën meldt dat tot en met 18 juni ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen kregen voor een bedrag van ruim 10 miljard euro. Bijna een derde van alle bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen kreeg uitstel. Vooral horecabedrijven maakten gebruik van de regeling. Zzp’ers vroegen minder vaak uitstel aan: nog geen 5% van alle zzp’ers deed een uitstelverzoek.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)2020-03-19T14:59:57+01:00

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)2020-03-19T14:59:38+01:00

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Waar kunnen ondernemers terecht?2020-03-19T15:03:11+01:00

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.